Steel Bench Block

 

Bench Horn Anvil - Standard

 

Bench Horn Anvil

   

         

Combination Bench Pin with Anvil

 

Bench Pin with Metal Holder

 

Wood Bench Pin

   
         

Ring Clamps

 

Bracelet Mandrels

 

Bracelet Holder

   

         

Peg Clamp Holder

 

Screwplates with Taps

 

GRS BenchMate

   
         

Millgrain Holder

 

Millgrain Toolset